Alergolog radzi-1

1. Co to jest alergia czyli ABC alergika

Jeśli masz często:

 • Katar, zatkany nos
 • Napady kichania
 • Zapalenie spojówek
 • Nawracające zapalenia oskrzeli
 • Objawy duszności
 • Kaszel bez cech ostrej infekcji
 • Zmiany skórne
 • Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych
 • Problemy ze strony układu pokarmowego

to

Zgłoś się do specjalisty alergologa
Poddaj się testom i badaniom w surowicy krwi, które zlecił lekarz

Pamiętaj, że:

Choroba alergiczna może rozpocząć się w każdym wieku

Odpowiednia terapia gwarantuje zdrowie

Alergia nie leczona może wywołać powikłania np. doprowadzić do astmy

Czy wiesz, że:

Alergia to choroba o podłożu genetycznym,(istnieje 70% prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z alergią przez rodziców alergików
Alergia to choroba związana z zaburzeniami układu immunologicznego człowieka
Z alergii się nie wyrasta, czasami zmienia ona swoją postać i objawy
Im szybciej się zacznie leczyć tym daje mniej powikłań

Nie należy:

Stosować niekonwencjonalnych metod leczenia, gdyż mogą nasilić objawy.

CO WYWOŁUJE ALERGIĘ ?

Alergia to problem ok.35 % populacji XXI wieku Przyczynę tego zjawiska upatruje się w zanieczyszczeniu środowiska, spożywaniu przetworzonej przemysłowo żywności, częstego zażywania antybiotyków, coraz większej gamy szczepień ochronnych. Naukowcy prognozują, że do 2020 roku w wyniku wzrostu zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia już połowa ludności świata będzie cierpiała z powodu alergii.

Ponieważ coraz częściej spotyka się na całym świecie reakcje alergiczne, to niektóre choroby będące następstwem tych reakcji nabierają poważnego znaczenia społecznego. W XX wieku, dzięki odkryciom na polu immunologii, nauka o procesach alergii uległa znacznemu poszerzeniu i pogłębieniu.

Czynniki, które wywołują alergię nazywamy alergenami. W teorii ilość alergenów jest nieograniczona. Każdy człowiek może uczulić się na liczne substancje zarówno naturalne jak i sztuczne, czyli wyprodukowane przez przemysł. W praktyce zebrano i podzielono w grupy alergeny, które najczęściej i najsilniej alergizują.

Wyróżniono:

 • alergeny wziewne
 • pyłki drzew, krzewów, traw, chwastów,
 • roztocza kurzu,
 • sierści zwierząt, naskórek, pióra
 • pleśnie,
 • alergeny pokarmowe,
 • jady,
 • produkty chemiczne,
 • konserwanty
 • leki,
 • alergeny zawodowe
 • metale
 • enzymy (używane do produkcji proszków do prania)
 • materiały

JAKIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE SĄ STOSOWANE W ALERGII ?

Kluczową rolę w diagnostyce alergologicznej aby rozpoznać chorobę i ustalić jej przyczyny odgrywa wywiad przeprowadzony przez lekarza specjalistę.

Wywiad alergologiczny obejmujący m. in. okoliczności ujawnienia się lub nasilenia choroby, życiowych zwyczajów pacjenta, miejsca pracy, odpoczynku, występowania reakcji alergicznych u członków rodziny jest ważnym narzędziem diagnostycznym.

Dalsze badania ustalone na podstawie wywiadu mogą obejmować:

Testy skórne można już wykonywać u niemowląt na zlecenie lekarza. Badanie to nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. Ważne jest tylko, aby przed wykonaniem tych testów ok. 7 dni nie zażywać leków przeciw uczuleniowych i nie stosować maści na miejsce nałożenia testu.

Alergeny nakłada się na przedramieniu lub u małych dzieci na plecach. Następnie lekkim nakłuciem wprowadza się alergen w powierzchniową warstwę skóry i po okresie ok. 15 – 20 min. odczytuje się reakcję. Nakłucie jest prawie bezbolesne można je porównać z ukąszeniem komara, gdyż jest wykonywane za pomocą specjalnych sztylecików.

Testy można wykonywać przez okres całego roku. Interpretacja wyników należy zawsze do lekarza specjalisty.

Na skórę pleców przykleja się specjalne plastry zawierające komory, w których umieszcza się alergeny. Odczyt tych prób wykonywany jest po około 48 godzinach i 72 godzinach.

Testy te są całkowicie bezbolesne. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego rodzaju badania diagnostycznego jest m. in. przyjmowanie leków przeciwhistaminowych, zaostrzenie atopowego zapalenia skóry.

Testy te znacznie poszerzają możliwości diagnostyczne i często stanowią uzupełnienie pozostałych metod.

Badania te polegają na oznaczeniu swoistego stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi. Krew pobiera się z żyły w niewielkiej ilości. Celem tego badania jest sprawdzenie czy we krwi pacjenta jest podwyższona ilość przeciwciał i czy wśród nich są przeciwciała specyficzne dla danego alergenu. Wynik pozwala ustalić wskazania do leczenia, w tym immunoterapii (odczulania) oraz jak unikać danego alergenu.

Jednym z najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki alergii jest diagnostyka komponentowa.

– komponenty alergenowe to wysokooczyszczone białka izolowane bezpośrednio ze źródła alergenu lub w postaci białek rekombinowanych produkowanych metodami inżynierii genetycznej;

– komponenty alergenowe zapewniają precyzyjne określenie jaki składnik alergenu jest przyczyną alergii i ułatwiają lekarzowi podjęcie decyzji o zastosowaniu celowanej immunoterapii swoistej;

– wiedza dotycząca diagnostyki komponentów alergenowych jest lekarzowi przydatna do oceny ryzyka wystąpienia objawów klinicznych /szczególnie ze strony alergenów pokarmowych/ i zróżnicowania stopnia ich ciężkości, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji uogólnionych;

– diagnostyka za pomocą komponentów daje precyzyjną i całościową odpowiedź w przypadku uczuleń poliwalentnych i uczuleń na 1 alergen ze współistniejącymi reakcjami krzyżowymi względem innych alergenów;

Wykonanie tego badania nie wymaga ze strony pacjenta specjalnych przygotowań czy wykonywania specjalnych zleceń.

Badanie wykonywane jest za pomocą spirometru. Pacjent mając ustnik w ustach i założony klips na nosie wykonuje odpowiednio polecenia wdechu i wydechu.

Wynik tego badania określa m.in. objętość oddechową płuc, przepływ powietrza w górnych i dolnych drogach oddechowych.

Badanie to jest niezbędne w diagnostyce u pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, a przeprowadzone u dzieci pozwala na szybkie wykrycie np. astmy.

Oprócz badania podstawowego spirometrycznego, wykonuje się również to badanie po próbie wysiłkowej lub po leku.

Pałeczką pobiera się wymaz np. ze zmian skórnych, z jamy ustnej, z jamy nosowej. Bardzo pomocne badanie w ustalaniu przyczyn zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i innych, oraz w wyborze leczenia.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.