Ciekawe artykuły

+

Ciekawe artykuły

Wiele ciekawych artykułów zawiera portal Medycyna Praktyczna  – www.mp.pl/pacjent/alergie.

A to linki do kilku ciekawych artykułów tam zamieszczonych:

Poniżej fragmenty z kilku artykułów tam zamieszczonych:

dr med. Monika Świerczyńska-Krępa

Co to jest wstrząs anafilaktyczny i jakie są przyczyny?

Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) jest to szybko rozpoczynająca się i zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś czynnik (zwykle pokarm, lek lub użądlenie pszczoły czy osy).

W przebiegu wstrząsu anafilaktycznego zwykle dochodzi do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W tabeli poniżej zestawiono czynniki najczęściej wywołujące anafilaksję, ale warto wiedzieć, że taka reakcja może pojawić się w odpowiedzi także na inne, rzadsze czynniki.

Wstrząs może mieć charakter alergiczny (np. w razie uczulenia na alergeny orzeszków ziemnych) lub niealergiczny (w razie reakcji na np. zimno)…

Omówienie artykułów:
Church M.K. i wsp.: Untreated allergic rhinitis is a major risk factor contributing to motorcar accidents. Allergy; doi: 10.1111/all.13741
Vuurman E.F. i wsp.: Allergic rhinitis is a risk factor for traffic safety. Allergy, 2014; 69(7): 906–912

Opracował: dr n. med. Marek Kaszuba

Jak wykazano w licznych badaniach, alergiczny nieżyt nosa (ANN) wiąże się z zaburzeniami funkcji poznawczych. Oddziałuje to w sposób istotny na wydajność pracy oraz wyniki osiągane w szkole. Słabiej zbadano wpływ nieleczonego ANN na kierowanie pojazdami mechanicznymi. 

W badaniu opublikowanym w 2014 roku w czasopiśmie „Allergy” oceniano zdolność kierowania pojazdami przez pacjentów z sezonowym ANN poddanych donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem. Wyniki tej pracy wykazały, że u osób z nieleczonymi objawami ANN stwierdzano ograniczoną w istotny sposób zdolność kierowania samochodem. Jeśli osoby te podczas prowadzenia pojazdu były zaangażowane w wykonywanie innej czynności wymagającej uwagi, ich zdolność kierowania pojazdem była ograniczona jeszcze bardziej. Wielkość tego efektu była porównywalna ze skutkami obecności alkoholu we krwi kierowcy na poziomie 0,5‰.

Wojciech Kamiński

Ponad 40 proc. mieszkańców Polski ma różne alergie. Liczba chorych wzrasta w zaskakująco szybkim tempie – podkreślili eksperci podczas czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz edukacji społecznej z zakresu chorób alergicznych i astmy…

dr med. Stanisława Bazan-Socha

Jeśli rodzic podejrzewa ciężką reakcję alergiczną po kontakcie z jakąś substancją, należy przerwać kontakt z tą substancją i jak najszybciej wezwać pomoc…

dr med. Monika Świerczyńska-Krępa

Fot. Photl.com

Około 1/3 ludzi przypisuje sobie „uczulenie” na określony pokarm, ale prawdziwa alergia pokarmowa występuje u 4—8% dzieci i 2—4% osób dorosłych. Do najczęstszych alergenów pokarmowych uczulających dzieci należą: mleko krowie (1—5%) oraz jajka. Dorosłych uczulają zazwyczaj ryby i owoce morza, orzechy, seler, pomidor, przyprawy, zboża, soja, cytrusy.

Co to jest alergia pokarmowa i jakie są jej przyczyny?

Alergia pokarmowa to zespół powtarzalnych objawów występujących u podatnych na nią ludzi po spożyciu pokarmu (niekiedy w śladowej ilości), który u osób zdrowych nie wywołuje żadnych dolegliwości.

Za wystąpienie reakcji alergicznej w organizmie chorego odpowiedzialne są IgE skierowane przeciwko określonemu składnikowi pokarmu
(zobacz też zakładkę: Działalność/Alergolog radzi/Co to jest alergia?)…

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.