Diagnostyka-4

4. Spirometria- badanie czynności płuc, głównie obturacji (zwężenia) oskrzeli

a. Spirometria podstawowa

Przygotowanie – link do przygotowania do spirometrii

Badanie spirometryczne jest to podstawowe badanie czynności płuc, główny miernik obturacji (zwężenia) oskrzeli, służące do wstępnej oceny, ale głównie do monitorowania astmy. Wykonuje się je przy użyciu spirometru – sprzętu, który pozwala na ocenę m.in. stopnia drożności oskrzeli metodą natężonego wydechu. Pacjent prowadzony jest przez wykwalifikowany personel, tak, aby wykonać minimum 3 prawidłowe technicznie pomiary, z zachowaniem kryteriów ATS.
Spirometr w naszej Poradni posiada animację pomocną w prawidłowym wykonaniu badania u dzieci (rutynowo od 6 r.ż, indywidualnie, na zlecenie lekarza, można próbować wcześniej).

b. Spirometria wysiłkowa

Przygotowanie – link do przygotowania do spirometrii wysiłkowej

Badanie to określa stopień nadreaktywności oskrzeli, kluczowe dla rozpoznania astmy w okresie bez- lub skąpoobjawowym klinicznie, kiedy spirometria spoczynkowa jest w granicach normy.

Spirometria wysiłkowa polega na wykonaniu badania spirometrycznego w spoczynku, oraz po submaksymalnym wysiłku pacjenta. W naszym Ośrodku wysiłek można dozować na ergometrze i monitorować poprzez badanie pulsoksymetrem, aby określić, kiedy jego nasilenie jest odpowiednie i bezpieczne dla pacjenta.

Badanie to jest wykonywane w celu:

– weryfikacji rozpoznania astmy,

– dla monitorowania leczenia przewlekłego,

– dla celów orzeczniczych, sportowych itp.

c. Spirometria z odwracalnością po leku rozkurczowym

Przygotowanie – link do odpowiedniego przygotowania


Przeprowadza się spirometrię spoczynkową i 2-3 badan po 10-30 min po leku rozszerzającym oskrzela (Ventolin).
Badanie to jest wykonywane w celu:

– weryfikacji rezerwy rozkurczowej oskrzeli – jest to pomocne w:

    • rozpoznaniu astmy (12% odwracalności FEV1)
    • różnicowaniu z POChP i innymi stanami stabilne obturacji dróg oddechowych

– dla monitorowania leczenia przewlekłego,

– dla celów orzeczniczych, sportowych

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.