Diagnostyka-0

Przygotowanie do badań

Badania diagnostyczne – przygotowanie pacjenta:

1. Skórne testy punktowe

Wykonuje się je przez nałożenie na skórę przedramion lub pleców roztworów alergenów pokarmowych i powietrzno-pochodnych i wprowadzenie ich pod warstwę rogową naskórka. Odczyt następuje po ok. 15 minutach.

Do dyspozycji jest ponad 100 alergenów komercyjnych, oraz możliwości testów natywnych z naturalnych produktów (pacjent przynosi produkty wg zaleceń lekarza leczącego).

Wybór testów i ich interpretacja powinna być przeprowadzona przez lekarza specjalistę w kontekście całego obrazu klinicznego.

Konieczne przygotowanie:
7-14 dni nie zażywać leków przeciwalergicznych: przeciw-histaminowych II i III generacji: (np. Zyrtec, Clarirtin, Telfexo, Rupafin, Clatra i odpowiedniki),
3-4 dni nie zażywać leków p-histaminowych I generacji (np. Clemastin, Diphergan), oraz preparatów wapna, witaminy C, rutyny,
4 tygodnie nie zażywać Ketotifenu przyjmowanego przewlekle,
4 tygodnie nie stosować preparatów zawierających sterydy na skórę miejsc wykonywania testów (przedramiona, plecy)
Można używać do dnia testów leki inhalacyjne dooskrzelowe, donosowe i dooczne, kremy pielęgnacyjne.

UWAGA!

Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym, gdyż może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

Nie trzeba być na czczo. 

Wiek – można testy wykonać w każdym wieku, ale poniżej 3-go roku życia wymagane jest bezwzględnie zaplanowanie ich i nadzorowanie przez lekarza alergologa.

2. Diagnostyka serologiczna - TESTY Z SUROWICY KRWI

Aby wykonać testy alergologiczne z surowicy krwi, pacjent może być w dowolnym wieku i stanie zdrowia, może przyjmować wszystkie leki. Nie trzeba być na czczo, szczególnie małe dzieci powinny być napojone (nie odwodnione).

Do oznaczenia pobierana jest krew żylna. Można zastosować znieczulenie nasiękowe miejsca wkłucia (np. maścią Emla itp.), ale wymaga to nałożenia znieczulenia na miejsce wskazane przez pielęgniarkę pobierającą, na około 1 godzinę przed pobraniem.

Pozostałą po wykonaniu zleconego badania surowicę przechowujemy do 6 miesięcy, jest więc możliwość zlecenia w tym okresie dodatkowych badań bez powtórnego pobrania krwi.

Wybór testów, a zwłaszcza ich interpretacja powinny być prowadzone przez lekarza alergologa.

3. Testy naskórkowe - płatkowe

 • testy z substancjami chemicznymi – diagnostyka alergii kontaktowej, skórnej
 • testy atopowe płatkowe – diagnostyka alergii pokarmowej i powietrzno-pochodnej typu opóźnionego, wykonywana z alergenami natywnymi (z naturalnych produktów przyniesionych przez pacjenta), i / lub zestawami komercyjnymi.

Konieczne przygotowanie: przed testami:

 • 4 tygodnie – nie stosować maści / kremów zawierających sterydy na skórę pleców
 • 4 tygodnienie zażywać systemowych, ogólnie działających preparatów
  sterydowych
 • potrzebę odstawienie leków p-histaminowych należy uzgodnić z lekarzem kierującym
  UWAGA!
  Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym.

Testy naskórkowe wykonywane są głównie na skórze pleców, w okolicy m-łopatkowej.  Badane substancje nakładane są w komorach testowych i przyklejane odpowiednim plastrem na 48 godziny, po czym następuje I odczyt, a po kolejnych 24 godzinach – II odczyt, oba w Poradni. W niektórych wypadkach lekarz może zlecić dodatkowy odczyt w późniejszym terminie.

Dlatego trzeba zaplanować możliwość przyjścia do Poradni trzykrotnie w ciągu tygodnia
i uzgodnić terminy w rejestracji, odpowiednio:
– w poniedziałek – środę – czwartek, lub we wtorek – czwartek – piątek.
W razie potrzeby testów z materiałami natywnymi, pacjent proszony jest o przyniesienie ich zgodnie z zaleceniem lekarza kierującego.
Wyniki testów powinny być omówione przez lekarza specjalistę z Poradni lub przez innego lekarza specjalistę.

4. Spirometria - badanie czynności płuc - główny miernik obturacji (zwężenia) oskrzeli

 • Spirometria (krzywa przepływ- objętość) – minimum 3 prawidłowe pomiary

Przygotowanie – zwykle zalecane jest odstawienie leków rozszerzających oskrzela na okres zależny od czasu ich działania*, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej (np. dla oceny stosowanego leczenia, z powodu zagrożenia zaostrzeniem objawów astmy)
Wiek – ze względu na wymóg współpracy z prowadzącym, kontroli oddechu itp., trudno wykonać miarodajne badanie u dziecka poniżej 6 roku życia. Nasz personel ma duże doświadczenie w nauce młodszych dzieci prawidłowego wykonania badania, zależnie od indywidualnego zlecenia lekarza.

 • badanie odwracalności obturacji po leku rozkurczowym:
  badanie podstawowe i 2-3 badań po 10-30 minut po zażyciu leku rozszerzającym oskrzela;

Przygotowanie – konieczne jest odstawienie leków rozszerzających oskrzela, zależnie od czasu ich działania*, lub według zaleceń lekarza kierującego

 • Spirometria wysiłkowa –  badanie podstawowe i 2-3-krotnie w odpowiednim czasie po submaksymalnym wysiłku (na ergometrze, lub innym, dobranym indywidualnie do pacjenta)

Przygotowanie – zwykle zalecane jest odstawienie leków rozszerzających oskrzela na okres zależny od czasu ich działania*,  chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.
W trakcie badania pacjent proszony jest o podjęcie submaksymalnego wysiłku (monitorowanego pulsoxymetrem), zwykle na ergometrze, więc wskazana jest luźna, sportowa odzież i obuwie, możliwość przebrania się itp.

UWAGA!
Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym.

 * Leki rozszerzające oskrzela i wymagany czas ich odstawienia przed spirometrią:

 • SABA – krótko działające beta- mimetyki, np. salbutamol (Ventolin) – 6 godzin
 • LABA –  beta-mimetyki działające 12 godzin, np. salmeterol, formoterol – 12 godzin
 • LABA – beta-mimetyki działające 24 godziny, np. vilanterol – 24 godziny
 • SAMA – krótko działający antagoniści receptorów muskarynowych  (np. Atrovent,  Berodual) – 8 godzin
 • LAMA – długo działający antagoniści rec. muskarynowych  np. tiotropium, glicopyronium (Spiriva, Braltus) – 24 godz.

5. Próba prowokacji donosowej

Polega na podaniu standaryzowanego roztworu alergenu i roztworu kontrolnego na błonę śluzową nosa. Objawy ze strony nosa rejestrowane są w formularzu obserwacji i oceniane przez lekarza specjalistę.

Konieczne przygotowanie:
7-14 dni nie zażywać leków przeciwalergicznych: przeciw-histaminowych II i III generacji: (np. Zyrtec, Clarirtin, Telfexo, Rupafin, Clatra i odpowiedniki), 
3-4 dni nie zażywać leków p-histaminowych I gen. (np. Clemastin, Diphergan), oraz preparatów wapna, witaminy C, rutyny, 
4 tygodnie nie zażywać Ketotifenu przyjmowanego przewlekle, 
2 tygodnie nie zażywać donosowych leków zawierających sterydy

7 dni nie zażywać donosowych leków p-histaminowych (np. Allergogil) 
Można używać leki inhalacyjne dooskrzelowe stosowane w leczeniu astmy, ale tylko w formie omijającej drogę przez nos (bez użycia maseczki obejmującej usta i nos)

UWAGA!

Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym, gdyż może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta. Badania nie przeprowadza się u osób z astma oskrzelową w okresie pogorszenia kontroli objawów astmy.
Nie trzeba być na czczo, ale niewskazany jest ciężkostrawny posiłek, palenie papierosów do godziny przed badaniem 
Wiek – pacjent musi umieć ocenić swoje objawy, także subiektywne, więc wymagana jest pewna dojrzałość.

6. Próba prowokacji pokarmem

Przygotowanie jest indywidualne, według zaleceń lekarza prowadzącego.

Konieczna jest wstępna konsultacja przez lekarza przeprowadzającego próbę w celu kwalifikacji i ustalenia jej przebiegu.

7. Diagnostyka alergii na leki

Przygotowanie jest indywidualne, według zaleceń lekarza prowadzącego.

Konieczna jest wstępna konsultacja przez lekarza przeprowadzającego proces diagnostyczny w celu kwalifikacji i ewentualnego ustalenia jej przebiegu.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
dr n. med. Ewa Springer

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.