Informacje bieżące

+

Informacje bieżące

NOWOŚCI - Diagnostyka komponentowa

Jednym z najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki alergii jest diagnostyka komponentowa.

– komponenty alergenowe to wysokooczyszczone białka izolowane bezpośrednio ze źródła alergenu lub w postaci białek rekombinowanych produkowanych metodami inżynierii genetycznej;

– komponenty alergenowe zapewniają precyzyjne określenie jaki składnik alergenu jest przyczyną alergii i ułatwiają lekarzowi podjęcie decyzji o zastosowaniu celowanej immunoterapii swoistej;

– wiedza dotycząca diagnostyki komponentów alergenowych jest lekarzowi przydatna do oceny ryzyka wystąpienia objawów klinicznych /szczególnie ze strony alergenów pokarmowych/ i zróżnicowania stopnia ich ciężkości, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji uogólnionych;

– diagnostyka za pomocą komponentów daje precyzyjną i całościową odpowiedź w przypadku uczuleń poliwalentnych i uczuleń na 1 alergen ze współistniejącymi reakcjami krzyżowymi względem innych alergenów;

Coraz szersza baza testów w zakresie DIAGNOSTYKI  KOMPONENTOWEJ,  otwiera zupełnie nowe możliwości diagnostyczne w ręku doświadczonego alergologa.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
dr n. med. Ewa Springer

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.