Leczenie

+

Leczenie

ODCZULANIE CZYLI IMMUNOTERAPIA SWOISTA

Ma na celu osiągnięcie tolerancji alergenu, na który pacjent jest uczulony, a w efekcie eliminację bądź zmniejszenie objawów alergicznych.

Polega na podawaniu pacjentowi małych, stopniowo zwiększanych, dawek zmodyfikowanego alergenu, na który dana osoba jest uczulona.

Immunoterapia jest jedyną, poza całkowitą eliminacją alergenu, metodą leczenia przyczynowego chorób alergicznych.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
dr n. med. Ewa Springer

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.