Diagnostyka-5

5. Próby prowokacji donosowej

 – aktualnie brak dostępnych alergenów

Przygotowanie – link

Polega na podaniu standaryzowanego roztworu alergenu i roztworu kontrolnego na błonę śluzową nosa. Służy do oceny stopnia reaktywności górnych dróg oddechowych, szczególnie nosa, na kontakt z alergenem. Wykorzystywana jest głównie do ustalenia wskazań do swoistej immunoterapii (odczulania) na dany alergen, jak i do zobiektywizowania wyników odczulania.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.