Diagnostyka-7

7. Diagnostyka alergii na leki

Przygotowanie – link

Diagnostyka alergii na leki jest trudnym, wieloetapowym i nie zawsze możliwym do przeprowadzenia w warunkach poradni procesem.
Ocena wskazań, możliwości wykonania całości lub części diagnostyki alergii na leki, oraz tryb jej przeprowadzenia w naszej Poradni jest rozpatrywana indywidualnie w trakcie konsultacji z lekarzem alergologiem.

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.